Brandweer Akersloot

Op deze pagina vindt u informatie over Brandweer Akersloot. 

 

Brandweer Akersloot


Taken van de Brandweer
De brandweer is er om direct hulp te bieden aan mensen en dieren, voor brand en incidenten die niets met brand te maken hebben. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een ernstig verkeersongeval, het vrijkomen van gevaarlijke stoffen, wateroverlast of stormschade.
Het blussen van branden is nog steeds de belangrijkste taak van de brandweer. Bij het blussen van branden kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een schoorsteenbrand, een autobrand of brand in een opslagplaats.


Naast de bovengenoemde taken, die ook wel de repressieve taken van de brandweer worden genoemd, doet de brandweer meer. De brandweer is bijvoorbeeld in een heel vroeg stadium betrokken bij het structureel voorkomen van calamiteiten en het nemen van maatregelen om het aantal slachtoffers en de schade te beperken bij een incident. Concreet houdt dit in dat er geadviseerd wordt ten aanzien van bijvoorbeeld bestemmingsplannen en bouwvergunningen.


Ook gebouwen en bouwwerken dienen aan bepaalde (brand-) veiligheidseisen te voldoen. Bij evenementen, worden de brandveiligheid en de bereikbaarheid van de omgeving door de brandweer gecontroleerd. Dit worden ook wel de pro-actieve en de preventieve taken van de brandweer genoemd.


De voorbereiding op hulpverlening en de voorbereiding op de bestrijding van branden en rampen wordt uitgevoerd door de afdeling preparatie. De preparatieve taak omvat naast specialismen als verkenning van gevaarlijke stoffen, het opzetten van oefeningen met grootschalige inzet, het maken van aanvalsplannen en het voor de brandweerregio verzorgen van opleidingen nog een veelheid aan onderwerpen.

 

Brandweer Akersloot is in het bezit van een aantal voertuigen:

  • 1 Blusboot CAS4362 met trailer
  • Materialenvoertuig CAS4302
  • Personenbus CAS4304
  • Tankautospuit CAS4333Meer over deze voertuigen vind je op de voertuigen pagina`s.:

Tankautospuit CAS4333

Materialenvoertuig CAS4302

Personenbus CAS4304

Blusboot CAS4362

Oude voertuigen Akersloot© 112-Akersloot.nl