Begrippenlijst ambulance & brandweer meldingen

De verschillende hulpdiensten kennen veel begrippen. Hieronder staan er een aantal uitgelegd, die veel voorkomen in Noord-Holland Noord. Er zijn veel meer begrippen maar deze worden niet allemaal gebruikt in Kennemerland, wat wel het geval is in andere regio`s.

LET OP!: De meldingen voor Ambulance zijn veranderd. Sinds kort wordt er bij de melding niet meer vermeld waarvoor de ambulance is gealarmeerd. Dit om de samenwerking tussen de veiligheidsregio`s Kennemerland, Zaanstreek Waterland en Noord Holland Noord te vergemakkelijken. Deze onderstaande begrippenlijst is daardoor niet meer van toepassing.

Spring gelijk naar de beginletter:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

A

A1 : Hoogste prioriteit voor een ambulance. Met gebruik van geluid & lichtsignalen.
A2 : Normale prioriteit voor een ambulance. Zonder gebruik van geluid & lichtsignalen.

AC : Alarmcentrale
ACS : Acuut Coronair Syndroom
AED : Automatische Externe Defibrillator
AMBU : Ambulance

B

B : Besteld vervoer voor een ambulance. Zonder gebruik van geluid & lichtsignalen.
BOT : Bedrijfs Opvang Team. Begeleiding bij een traumatische ervaring.
BRW : Brandweer
BRAN : Brandweer
BVD : Bevelvoerder van Dienst
BRAND : Incident waarbij het primair om brand gaat/ging.
BRAND BIJGEBOUW : Een al dan niet vrijstaand pand
BRAND BUITEN : Alle buiten brandmeldingen, maar geen industrie/natuur/vervoer/scenario of gebouwen.
BRAND BUITEN AFVAL/ROMMEL : Brandmelding van afval/rommel.
BRAND BUITEN BERM/RUIGTE/BOSSCHAGE : Brandmelding van begroeiing op een terrein.
BRAND BUITEN CONTAINER : Brandmelding containers/bakken.
BRAND GEBOUW  : Brandmeldingen van/in gebouwen die niet vallen onder industriegebouwen of speciale scenario’s.
BRAND GEBOUW WONING/WOONGEBOUW : Brand in Woning of Woongebouw.
BRAND GEBOUW BIJEENKOMST : : Gebouw voor het samenkomen van mensen
BRAND GEBOUW GEZONDHEIDZORG : : Gebouw voor medisch onderzoek, verpleging, verzorging of behandeling
BRAND GEBOUW INDUSTRIE/AGRARISCH : Gebouw voor industrieel of agrarisch gebruik
BRAND GEBOUW KANTOOR : : Gebouw voor administratie
BRAND GEBOUW ONDERWIJS : : Gebouw voor het geven van onderwijs
BRAND GEBOUW SPORT : : Gebouw voor het beoefenen van sport (Dus niet die voor het aanschouwen van sport. Die vallen onder bijeenkomst gebouw)
BRAND GEBOUW WINKEL : : Gebouw voor het verhandelen van materialen, goederen of diensten o.a benzinestation, (auto)showroom, praktijkruimte dierenarts, kapsalon/pedicure, zonnestudio
BRAND GEBOUW OVERIGE : : Brand in iets dat niet in de bovenste categorieen valt.
BRAND LUCHTVAART : Brandmelding van incidenten met vliegtuigen.
BRAND NATUUR : Brandmelding van begroeiing in een gebied wat als natuur/bos/duin/heide/veen wordt aangemerkt.
BRAND SCHEEPVAART : Brandmelding van/in vaartuig met uitzondering van woonboten.
BRAND BRANDGERUCHT : Meldingen waarbij het zeer twijfelachtig is of er een te blussen brand is. Dit omdat de melder alleen een brandlucht waarneemt of alleen rook of vuurverschijnselen op afstand meldt, waarbij de melder niet kan aangeven wat er dan mogelijk in brand staat.
BRAND NABLUSSEN : Meldingen dat er op locatie waar, niet al te lang daarvoor een brand is geblust, het opnieuw begint te branden. Dit is echter niet zodanig dat een inzet met spoed nodig geacht wordt.
BRAND NACONTROLE : Melding van mensen die zelf een brandje geblust hebben maar er niet 100 procent zeker van zijn dat het uit is, of die na blikseminslag zonder direct waarneembare brandverschijnselen aangeven er niet zeker van te zijn of die echt geen brand veroorzaakt heeft en de brandweer verzoeken een nacontrole te doen, of er echt geen brand meer is.
BRAND SPOORVERVOER : Brandmelding van/in spoorvervoermiddel maar niet in een tunnel of in een station. Indien vervoermiddel in tunnel en/of onderstations overkapping dan wel direct tegen stationsgebouw, dan gebouwbrand betreffende tunnel en/of stationsobject.
BRAND WEGVERVOER : Brandmelding van/in wegvervoermiddel en (land/wegen)bouwmachine op de weg of in het vrije veld. Indien de brand in de tunnel/onder viaduct of in/direct tegen gebouw is dan gebouwbrand.

C

CARDIOLOGIE : Persoon met hartklachten (AMBULANCE)
CPA : Centrale Post Ambulancevervoer (Meldkamer)
CVA : Cerebro Vasculair Accident (hersenbloeding e.d.) (AMBULANCE)

D

DIA : Directe Inzet Ambulance. Bij elke burger-112-melding die binnenkomt op de Meldkamer Ambulancezorg wordt er direct een ambulance gealarmeerd en ingezet, zodra het adres van het noodgeval is vastgesteld. Dit noemen we Directe Inzet Ambulance, afgekort tot DIA. De inzet wordt pas daarna op basis van de verdere informatie bijgesteld of eventueel gecanceld. Voorheen werd eerst een totaalbeeld van het noodgeval gevormd voordat een ambulance op pad werd gestuurd.
 
Door de verandering in de werkwijze van de meldkamer kan er tijdwinst worden geboekt. Deze tijdswinst is vooral van belang voor de patiënten die, vanwege de ernst van hun toestand, snel hulp nodig hebben.
 
Er kan dus een A2 melding worden uitgegeven (Ambulance zonder spoed) maar door het verder uitvragen van de melder kan de A2 melding dus een A1 melding worden. (AMBULANCE)

E

EHBO/SEH : Eerste Hulp bij Ongelukken / Spoed Eerste Hulp (AMBULANCE)

F

G

GGZ : Gemeentelijke Gezondheidszorg
GHOR : Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
GMS : Gemeenschappelijk Meld Systeem
GRIP : Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (Zie: GRIP/VOS/TIS )
GYN : Gynecologie (AMBULANCE)
GEZONDHEID : Gezondheidsproblemen die niet gerelateerd zijn aan brand of een ongeval. Dus dit kan alles omvatten. (AMBULANCE)
BRAND GEBOUW  : Brandmeldingen van/in gebouwen die niet vallen onder industriegebouwen of speciale scenario’s.
BRAND GEBOUW WONING/WOONGEBOUW : Brand in Woning of Woongebouw.
BRAND GEBOUW BIJEENKOMST : : Gebouw voor het samenkomen van mensen
BRAND GEBOUW GEZONDHEIDZORG : : Gebouw voor medisch onderzoek, verpleging, verzorging of behandeling
BRAND GEBOUW INDUSTRIE/AGRARISCH : Gebouw voor industrieel of agrarisch gebruik
BRAND GEBOUW KANTOOR : : Gebouw voor administratie
BRAND GEBOUW ONDERWIJS : : Gebouw voor het geven van onderwijs
BRAND GEBOUW SPORT : : Gebouw voor het beoefenen van sport (Dus niet die voor het aanschouwen van sport. Die vallen onder bijeenkomst gebouw)
BRAND GEBOUW WINKEL : : Gebouw voor het verhandelen van materialen, goederen of diensten o.a benzinestation, (auto)showroom, praktijkruimte dierenarts, kapsalon/pedicure, zonnestudio
BRAND GEBOUW OVERIGE : : Brand in iets dat niet in de bovenste categorieen valt.

H

HMP : Hectometerpaal
HOVD : Hoofd Officier van Dienst (BRANDWEER)
HV : Hulpverlening (BRANDWEER)

I

Interne Geneeskunde : Geneeskunde in het menselijk lichaam. Breed begrip, alle organen in het menselijk lichaam. Enkele voorbeelden: pijn in de buik, vergiftiging, uitdroging, diabetes, allergie, complicaties bij kanker (AMBULANCE)

J

K

KP : Knooppunt

L

L : Weghelft Links bij ongeval (snel)weg
LETSEL : Een ongeval buiten met letsel schade niet zijnde luchtvaart, water, spoorvervoer, wegvervoer.
LETSEL SPOORVERVOER: Een ongeval op het spoor met (ander) voertuig of voorwerp waarbij enig menselijk letsel is ontstaan.

M

N

NEUROLOGIE : Afdeling voor aandoeningen aan het zenuwstelsel (AMBULANCE)

O

OGS : Ongeval Gevaarlijke Stoffen (BRANDWEER)
OMS : Openbaar Meld Systeem
ONWEL/ZIEKTE : Onwelwording of ziekte (AMBULANCE)
ONCOLOGIE : Afdeling voor kanker (AMBULANCE)
OPKOMSTPLAATS : Opkomstplaats voor hulpverleningsvoertuigen TATA-Steel. Herkenningspunt waar de hulpdiensten moeten zijn.
ORTHO : Orthopedie, afdeling voor beweging (armen. benen, gewrichten etc.) (AMBULANCE)
OVD-B : Officier van Dienst (BRANDWEER)
OVD-G : Officier van Dienst (Ambulance)
ONGEVAL SPOORVERVOER LETSEL : Een ongeval op het spoor met (ander) voertuig of voorwerp waarbij enig menselijk letsel is ontstaan.
ONGEVAL SPOORVERVOER MATERIEEL : Een ongeval op het spoor met (ander) voertuig of voorwerp waarbij slechts sprake is van materiele schade.
ONGEVAL WATER : Een ongeval te water.
ONGEVAL WATER LETSEL : Een ongeval te water waarbij enig menselijk letsel is ontstaan.
ONGEVAL WATER MATERIEEL : Een ongeval te water waarbij slechts van materiele schade sprake is.
ONGEVAL WATER PERSOON TE WATER : Een persoon in nood die te water is geraakt en niet in het bezit is van een drijfmiddel (drenkeling).
ONGEVAL WEGVERVOER : Een ongeval op de weg.
ONGEVAL WEGVERVOER LETSEL : Een ongeval waarbij een voertuig (wegvervoer) is betrokken waarbij enig lichamelijk letsel is ontstaan.
ONGEVAL WEGVERVOER MATERIEEL : Een ongeval waarbij een voertuig (wegvervoer) is betrokken en waarbij slechts sprake is van materiele schade.
ONGEVAL WEGVERVOER VOERTUIG TE WATER : Een ongeval waarbij een voertuig (wegvervoer) te water is geraakt.

P

PAC : Particuliere Alarm Centrale (Automatische Melding) (BRANDWEER)
PEDIATRIE : Afdeling voor kindergeneeskunde (AMBULANCE)
PRIO 1 : Hoogste spoed voor brandweer. Met gebruik van geluid & lichtsignalen.
PRIO 2 : Gepaste spoed voor de brandweer. Zonder geluid & lichtsignalen.
PRIO 3 : Geen spoed
PRIO 5 : Test/Mededeling
PSYCHIATRIE : Afdeling voor geestelijke stoornissen (AMBULANCE)
PULMONOLOGIE : Aandoeningen van de longen en luchtwegen (AMBULANCE)

Q

R

R : Weghelft Rechts bij ongeval (snel)weg
RAC : Regionale Alarm Centrale
RITNR : Ritnummer (AMBULANCE)
ROGS : Regionaal Officier Gevaarlijke Stoffen (BRANDWEER)

S

SEH : Spoed Eerste Hulp
ONGEVAL SPOORVERVOER LETSEL : Een ongeval op het spoor met (ander) voertuig of voorwerp waarbij enig menselijk letsel is ontstaan.
ONGEVAL SPOORVERVOER MATERIEEL : Een ongeval op het spoor met (ander) voertuig of voorwerp waarbij slechts sprake is van materiele schade.

T

TIA : Transient Ischemic Attack, voorbijgaande beroerte (AMBULANCE)
TIS : Treinincidentscenario (Zie: GRIP/VOS/TIS )

U

UROLOGIE : Afdeling voor urinestelsel-ziekten (AMBULANCE)

V

VKO : Verkeersongeval
VOS : Vliegtuig Ongeval Schiphol (Zie: GRIP/VOS/TIS)
VWS : Voorwaardescheppend (Centraal Opstellen) (AMBULANCE)
VZA : Verenigd Ziekenvervoer Amsterdam.

W

ONGEVAL WATER : Een ongeval te water.
ONGEVAL WATER LETSEL : Een ongeval te water waarbij enig menselijk letsel is ontstaan.
ONGEVAL WATER MATERIEEL : Een ongeval te water waarbij slechts van materiele schade sprake is.
ONGEVAL WATER PERSOON TE WATER : Een persoon in nood die te water is geraakt en niet in het bezit is van een drijfmiddel (drenkeling).
ONGEVAL WEGVERVOER : Een ongeval op de weg.
ONGEVAL WEGVERVOER LETSEL : Een ongeval waarbij een voertuig (wegvervoer) is betrokken waarbij enig lichamelijk letsel is ontstaan.
ONGEVAL WEGVERVOER MATERIEEL : Een ongeval waarbij een voertuig (wegvervoer) is betrokken en waarbij slechts sprake is van materiele schade.
ONGEVAL WEGVERVOER VOERTUIG TE WATER : Een ongeval waarbij een voertuig (wegvervoer) te water is geraakt.

X

Y

Z

© 112-akersloot.nl