Brandweer Noord-Holland Noord

Op deze pagina vindt u informatie over de brandweer in Noord-Holland Noord.
 

De regionale brandweer, onderdeel van de veiligheidsregio, is de koepel boven de 19 gemeentelijke brandweerkorpsen in Noord-Holland Noord. Bij brand of een ander incident waarvoor brandweer nodig is, rukt het lokale brandweerkorps van de desbetreffende gemeente uit. De regionale brandweer zorgt ervoor dat lokale brandweerkorpsen hun werk goed kunnen doen en biedt ondersteuning bij grootschalige of speciale incidenten.
 
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord kent 63 brandweerkazernes
 
Terrein

 • Weinig BRZO (bedrijven met Risico op Zware Ongevallen) risicolocaties, maar wel opvallende: onder meer de nucleaire Hoge Flux Reactor bij Petten.
 • Door de ligging aan de Noordzee en het laaggelegen land is wateroverlast een belangrijk risicothema in deze regio. De modellering van overstroming is gemaakt door de Waterschappen en is in detail te bekijken op Nederland.risicokaart.nl.
 • Ten zuiden van Petten is er over 11 km geen duinenstrook en is de Hondsbosse Zeewering aangebracht. De duinenstrook ten noorden van Petten is dun en kwetsbaar en vereist veel onderhoud.
 • Kwetsbare locaties voor drinkwaterwinning in Bergen en Castricum.
   

Infrastructuur

 • Vervoer van gevaarlijke stoffen over de snelweg A7 van en naar Amsterdam / Groningen.
 • Bij erg ruw weer kan transport over de Afsluitdijk risico’s opleveren voor veiligheid.
 • Energietransport: Bij Anna Paulowna komen gasleidingen van Gasunie vanuit de Noordzee aan land. Vanuit daar vertakt een ondergronds netwerk van buisleidingen zich richting het zuiden. Ook loopt er een ondergrondse buisleiding onder het IJsselmeer van Medemblik naar Workum.
   

Sociaal-fysiek

 • Belangrijke evenementen: Nationale Vlootdagen in Den Helder, Kaasmarkt in Alkmaar, Indian Summer Festival.
 • Toerisme: Texel en de stranden van Castricum tot Den Helder.
 • Attractiepark Sprookjeswonderland bij Enkhuizen kan bij warmte en drukte risico’s opleveren voor openbare orde en veiligheid.

 

Om een urgentie van een melding aan te geven word er in Noord-Holland Noord PRIO gebruikt voor de brandweer. Deze PRIO kent een aantal onderverdelingen:

 

 • PRIO 1:  Hoogste prioriteit voor de brandweer om op een adres te komen. Hierbij mag de brandweer gebruik maken van geluid & lichtsignalen.
 • PRIO 2: Gepaste spoed voor de brandweer om op een adres te komen, zonder geluid & lichtsignalen.
 • PRIO 3: Geen spoed.
 • PRIO 5: Geen uitruk maar een mededeling voor de brandweer of een test.

 

Daarnaast kan bij een ongeluk of brand opgeschaald worden. Er kan opgeschaald worden naar Middel/Groot/Zeer Groot. Zie voor deze opschalingen de pagina: Opschalingen Noord-Holland Noord

Wanneer er een incident gebeurt op Schiphol of op het spoor gelden er andere scenario`s. VOS voor het vliegverkeer, en TIS voor het spoor. VOS staat voor Vliegtuig Ongeval Schiphol. TIS voor Trein Incident Scenario. Ook hierin zijn diverse scenario`s. Meer hierover op de pagina GRIP/VOS/TIS

 

Wat doet de brandweer?
De meest bekende activiteit van de brandweer is het blussen van branden. De brandweer doet echter veel meer. De brandweer is op alle mogelijk manieren actief op het gebied van brandveiligheid en rampenbestrijding. Van controle op en advies over bouwvoorschriften en brandveiligheidsverordeningen tot het geven van voorlichting.  Alle taken van de Brandweer Noord-Holland Noord vindt je terug in de zogenaamde veiligheidsketen. Die bestaat uit de vijf onderdelen:

 

 • Proactie: Het voorkomen van risicovolle situaties, bijvoorbeeld bij het plannen van grote projecten.
 • Preventie: Concrete maatregelen om de veiligheid te verbeteren. Hoe kan de brand voorkomen worden of de kans op brand zo klein mogelijk houden.
 • Preperatie:  Voorbereid zijn op’. Om goed en snel te kunnen reageren al de brandweer opgeroepen wordt, moeten de brandweermensen goed getraind en opgeleid zijn en het materieel gebruiksklaar zijn.
 • Repressie: Het meest zichtbare deel van de Brandweer. Denk hierbij aan branden blussen, voertuigen open knippen enzovoort.
 • Nazorg: Zorgen ervoor dat de brandweer zo snel mogelijk weer uitruk gereed is. Het schoonmaken van de spullen, gereed maken van de brandweervoertuigen. Ook hoort hierbij evaluatie van een inzet. Tevens kan de brandweer hierbij rekenen op psychologische hulp, om schokkende ervaringen op een goede manier te verwerken.

Meer over de brandweer Uitgeest op: Brandweer Akersloot

 

 

© 112-Uitgeest.nl