Opschalingen Noord Holland Noord

Wanneer een incident groter word, kan de brandweer en/of andere hulpdiensten binnen Kennemerland opschalen naar een groter incident. Hierbij zullen meerdere eenheden ter plaatse gaan om het incident te bestrijden. Op deze pagina vindt u meer over deze opschalingen. 


Brandweeropschalingen:

Wanneer er een incident plaats vind, die de eerst aankomende brandweervoertuig met zijn bemanning niet aan kan, kan er opgeschaald worden. Er kan opgeschaald worden naar:

 • Kleine Brand
  Kleine hulpverlening
  Klein waterongeval
  Klein ongeval gevaarlijke stoffen
 • Middelbrand
  Middel hulpverlening
  Middel waterongeval
  Middel ongeval gevaarlijke stoffen
 • Grote Brand
  Grote hulpverlening
  Groot waterongeval
  Groot ongeval gevaarlijke stoffen
 • Zeer grote brand
  Zeer grote hulpverlening
  Zeer groot waterongeval
  Zeer groot ongeval gevaarlijke stoffenKleine Brand
Deze opschaling word gegeven door de bevelvoerder van de tankautospuit. hiermee geeft hij aan bij de alarmcentrale (AC) dat hij de brand kan bedwingen met de aanwezige brandweerlieden en de tankautospuit en hij dus geen versterking nodig heeft.

Middelbrand
Deze opschaling word gegeven door de bevelvoerder van de tankautospuit. Hiermee geeft hij aan bij alarmcentrale (AC) dat hij de brand niet kan bedwingen met de aanwezige brandweerlieden en de tankautospuit. Hij verzoekt aan de alarmcentrale om een nieuwe tankautospuit met bemanning. Bij de melding middelbrand word ook nog een Officier van Dienst (OVD) gewaarschuwd. Deze krijgt bij aankomst op de plek van het incident de leiding over de 2 aanwezige tankautospuiten. Vanuit de regio word er dan ook nog een ademluchtcontainer meegestuurd.


Grote Brand
Deze opschaling word gegeven door de Officier van Dienst (OvD) en of de eerst aankomende bevelvoerder van de tankautospuit. Hiermee geeft hij aan bij de alarmcentrale dat hij de brand niet kan bedwingen met de aanwezige brandweerlieden en de tankautospuit(en). Hij verzoekt de alarmcentrale om nog een tankautospuit met bemanning. Bij de opschaling grote brand word ook een Hoofd Officier van Dienst (HOvD) gewaarschuwd. Door de alarmcentrale word ook de verbindingscomandowagen (VC)  en de commando container (COH) gealarmeerd. Deze voertuigen nemen het berichtenverkeer tussen de alarmcentrale en de voertuigen ter plaatse over, dit om de alarmcentrale te ontlasten.


Zeer grote brand
Deze opschaling word gegeven door de Officier van Dienst (OvD) en/of de Hoofdofficier van Dienst (HOVD). Hiermee geeft aan bij de alarmcentrale (AC) dat hij de brand niet kan bedwingen met de brandweerlieden en het aanwezige materieel.
Hij verzoekt de alarmcentrale om aanvullend materieel. Dit betekent nu het eerste peloton gevormd wordt. De eerste vier aankomende tankautospuiten worden peloton 100 genaamd. Mochten er daarna nog meer voertuigen nodig zijn dan word een tweede peloton opgeroepen en die krijgen dan de code peloton 200. Er is ook nog een derde peloton en dat is het ondersteuningspeloton dat code 300 krijgt. Dit alles te samen vormt dan een compagnie. Een inzet van een compagnie kunt u hier zien: Compagnie-inzet


Kleine Hulpverlening
Dit kan een dagelijkse inzet zijn, bijvoorbeeld een gaslek, omgewaaide boom, wateroverlast, liftopsluitingen, dier in nood.


Middel Hulpverlening
Deze opschaling word gegeven door de bevelvoerder van de tankautospuit. Hiermee geeft aan bij de alarmcentrale (AC) dat hij de hulpverlening niet aankan met de aanwezige brandweerlieden en de tankautospuit. Hij verzoekt dan aan de alarmcentrale om een extra tankautospuit met bemanning. Ook kan hij daarbij verzoeken om een hulpverleningsvoertuig van de regio. Deze heeft meer specialistisch materiaal aan boord. Ook wordt de OVD (Officier van Dienst) gealarmeerd.


Middel en Grote HV.
Bij Middel en Grote HV wordt er meestal opgeschaald naar GRIP 1 of GRIP 2, aangezien er dan sprake is van meerdere slachtoffers (denk hierbij aan een ongeluk met meerdere bussen. Zie de pagina GRIP/VOS/TIS

© 112-Akersloot.nl