Luilakviering geen vrijbrief voor vernielingen

5193

NOORD-HOLLAND – Zaterdagochtend 7 juni is het voor dag en dauw weer ‘luilak’. Het is van oudsher een kwajongensfeest waarbij de jeugd vroeg uit bed gaat om langslapers wakker te maken. Maar jongeren plegen soms ook ernstige vormen van vernieling.
 
De politie wil ouders wijzen op hun verantwoordelijkheid. Want wanneer ouders door de politie worden aangesproken op de vernielzucht van hun kinderen reageren ze soms verbaasd met de mededeling: ‘Ja maar het is toch luilak?’
Luilak is een volksgebruik dat al dateert van vóór 1900 en op Pinksterzaterdag in veel plaatsen in Noord-Holland wordt gevierd. Met veel kabaal zorgt de jeugd dat volwassenen wakker worden gemaakt. Wie te laat uit bed komt, krijgt dit letterlijk te horen.
 
Vernielen is strafbaar
Het smeren met zeep, lijkt onschuldig, maar is al een overtreding (baldadigheid). Smeren of gooien van boter of eieren op gevels is een misdrijf (vernieling) aangezien er voor het reinigen soms professionele apparatuur nodig is. Gebruik van purschuim of secondenlijm steekt ook de kop op. Wanneer een slot of automaat met iets dergelijks wordt dichtgesmeerd levert dat honderden euro’s schade op.
 
Rol van de ouders
Het gesmeer en vernielingen worden niet geaccepteerd. Tijdens de luilaknacht zal de politie in de hele regio streng optreden tegen smeren en vernielingen. Overtreders kunnen rekenen op een proces-verbaal, een HALT-straf en schade zal op de daders of de ouders worden verhaald.
Langs deze weg worden jeugd en ouders opgeroepen de traditie van luilak op de juiste wijze in stand te houden. Dus: lawaai maken is oké; smeren en vernielen: NEE! Op die manier kan de luilakviering voor iedereen weer het feest worden zoals het bedoeld is: langslapers wakker maken!
 
http://www.politie.nl/nieuws/2014/juni/5/04-luilakviering-geen-vrijbrief-voor-vernielingen.html