Protocol BurgerAlert Whatsapp Groepen Akersloot

Protocol BurgerAlert Akersloot

De groep is in het leven geroepen om de golf van inbraken in ons dorp een halt toe te roepen. Door met elkaar waakzaam te zijn in eigen omgeving en verdachte situaties met elkaar te delen krijgt het dieven gilde minder kans om hun slag te slaan. Een verdacht persoon of vervoersmiddel kan zo met elkaar worden gevolgd en krijgt minder tijd en ruimte om zijn/haar plannen uit te voeren. De politie krijgt meer informatie tot zijn beschikking en kan gericht optreden. Hoe meer mensen aan BurgerAlert Akersloot deelnemen, hoe groter de kans is dat de politie snel ter plaatsen kan zijn om verdachte personen aan te houden.

Voor deze whatsApp groep gelden de volgende regels:
– er worden alleen berichten gedeeld over actuele verdachte situaties in de kern Akersloot;
– naar aanleiding van een melding wordt de rol van de politie niet overgenomen;
– verdachte zaken worden door de melder ook aan politie gemeld via 0900-8844 of 112, het is niet de bedoeling om zelfstandig op te treden;
– bij een melding is het van belang om lokatie en tijdstip te vermelden;
– er worden via deze groep geen discussies gevoerd,
– er worden geen prive zaken besproken;
– bij niet naleven van de regels wordt de toegang tot de groep ontzegd;
– bij een dispuut beslist de beheerder van de groep.

Als er een melding in een van de andere groepen wordt gedaan, wordt deze door de kern beheerders van deze wathsapp groep in de andere groepen doorgezet. Zo beschikt iedereen over dezelfde informatie.

Bij twijfel over het al dan niet plaatsen van een bericht kan persoonlijk contact met één van de kern beheerders van deze wathsapp groep contact op worden genomen.

Van iedere actie wordt ook via FaceBook melding op pagina Alarmeringen Akersloot gedaan. Wanneer er behoefte is om op een melding te reageren kan dat via deze FaceBook pagina.